Quốc tế

Val Freneuse Castle (Tourville – France)

Val Freneuse Castle (Tourville – France)
Val Freneuse Castle (Tourville – France)
Val Freneuse Castle (Tourville – France)
Val Freneuse Castle (Tourville – France)
Val Freneuse Castle (Tourville – France)

• Val Freneuse Castle (Tourville – France) : là một lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 17 nằm giữa vùng đô thị Freneuse và So"eville-sous-le-Val của Pháp, thuộc tỉnh Seine-Mariõme, vùng Normandy. Lâu đài là một di ích lịch sử được xếp hạng tại Pháp.
• Các sản phẩm của Sơn ONIP đã được sử dụng cho toàn bộ hạng mục cải tạo chủng tu lâu đài được xếp hạng lịch sử này tại Pháp