Sơn chống thấm

ONIP CT 11A

ONIP CT 11A

Chất chống thấm

  • Là chất chống thấm đa năng chế tạo từ nhựa Acrylic Styren được sử dụng dưới dạng hỗn hợp với xi măng...
ONIP CT 12A

ONIP CT 12A

Chống thấm màu

  • CT12A là chất chống thấm một thành phần hệ nước chế tạo từ nhựa Acrylic Styren với những ưu điểm sau