Sơn lót

AQUA 50 IMPRIM

AQUA 50 IMPRIM

Sơn lót kháng kiềm nội thất

  • ONIP AQUA 50 IMPRIM là loại sơn lót đặc biệt được chế tạo từ nhựa Acrylic Styren với những tính năng...
ONIP PRIMER

ONIP PRIMER

Sơn lót chống kiềm

  • ONIP PRIMER là loại sơn lót đặc biệt được chế tạo từ nhựa Styrene Acrylic với những tính năng sau:
ONIP SEALER

ONIP SEALER

Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoại thất

  • Sơn lót kháng kiềm ONIP SEALER ngoại thất là loại sơn đặc biệt dùng để lót cho những công trình dễ b...
AQUA 2050 PRIMER

AQUA 2050 PRIMER

Sơn lót kháng kiềm cho tường ẩm

  • Sơn lót kháng kiềm ONIP AQUA 2050 Primer ngoại thất là loại sơn lót chuyên dụng gốc nhựa Styren Acry...