France

France

Thương hiệu Pháp

ONIP MASTIC QUALITÉ

ONIP MASTIC QUALITÉ

Bột trét tường cao cấp ngoài trời

Đóng gói

Tải xuống

📥 Tải file đính kèm: thông số kỹ thuật

Mô tả

Chọn màu bên dưới

Sản phẩm cùng loại

ONIP MASTIC QUALITÉ

ONIP MASTIC QUALITÉ

Bột trét tường cao cấp trong nhà

  • ONIP MASTIC QUALITÉ - bột trét tường cao cấp trong nhà là một loại bột vữa lót mịn,được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện phẳng đẹp.
ONIP D’ACCOR MASTIC

ONIP D’ACCOR MASTIC

Bột trét tường trong nhà

  • ONIP D’ACCOR MASTIC Bột trét tường trong nhà là một loại bột vữa lót mịn,được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện phẳng đẹp.
ONIP D’ACCOR MASTIC

ONIP D’ACCOR MASTIC

Bột trét tường ngoài trời

  • ONIP D’ACCOR MASTIC Bột trét tường ngoài trời là một loại bột vữa lót mịn, được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn, giúp lớp sơn hoàn thiện phẳng đẹp.