Quốc tế

Khách sạn Pullman

Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman
Khách sạn Pullman

• Nằm ở trung tâm quận 12 của Paris, khách sạn Pullman Paris Centre-Bercy thời thượng, do Tom Dixon thiết kế.
• Toàn bộ dòng sơn ONIP cao cấp với nhãn chứng nhận xanh ECOLABEL được sử dụng cho các không gian nội thất trong dự án cải tạo HQE – dự án môi trường chất lượng cao của khách sạn